Znajdź przesyłkę

Szukaj

Certyfikaty i Nagrody

Certyfikat ISO 9001:2008

Na podstawie sprawozdania z przeprowadzonego w Farmadzie Transport Sp. z o.o. audytu certyfikującego dla Systemu Zarządzania Jakością zdecydowano, że system zarządzania w naszej organizacji odpowiada wymaganiom normy ISO 9001:2008.

Cel audytu został osiągnięty. Określono zakres zgodności audytowanego systemu zarządzania z normą ISO 9001:2008, dzięki czemu DEKRA Certification Sp. z o.o. rekomenduje wydanie certyfikatu.

Certyfikat ISO 9001:2008