Znajdź przesyłkę

Szukaj

Certyfikaty i Nagrody

 

 

Certyfikat ISO 9001:2015

Na podstawie sprawozdania z przeprowadzonego w Farmadzie Transport Sp. z o.o. audytu certyfikującego dla Systemu Zarządzania Jakością zdecydowano, że system zarządzania w naszej organizacji odpowiada wymaganiom normy ISO 9001:2015.

Cel audytu został osiągnięty. Określono zakres zgodności audytowanego systemu zarządzania z normą ISO 9001:2015, dzięki czemu DEKRA Certification Sp. z o.o. rekomenduje wydanie certyfikatu.

 

 Certyfikat DPD

 

 Licencja

 

 Wyróżnienia