Znajdź przesyłkę

Szukaj

Dokumenty transportowe

Korekta paliwowa

Korekta paliwowa jest mechanizmem umożliwiającym szybką reakcję na częste zmiany cen oleju napędowego na rynku. Pozwala uniknąć naszym klientom ciągłych zmian stawek za usługi transportowe realizowane przez operatora logistycznego.

Określane w zawieranych przez Farmadę Transport umowach stawki wynagrodzenia za usługi przewozowe są kalkulowane w oparciu o cenę bazową oleju napędowego stanowiącą średnią hurtową cenę 1 m3 oleju napędowego w PKN Orlen (http://www.orlen.pl).

Cena bazowa:

3523,00 PLN za 1 m3 ON (ustalona na podstawie grudzień 2010, styczeń-luty 2011)
Cena za grudzień 2011: 4330,60 PLN/m3

Aktualna wartość korekty paliwowej stosowanej dla przesyłek krajowych:

OKRES OBOWIĄZYWANIA
ŚREDNIA CENA HURTOWA 1m³ OLEJU NAPĘDOWEGO W M-CU
KOREKTA PALIWOWA
sierpień 2022
6 994,50
35,16 %
lipiec 2022
7 219,05
36,96 %
czerwiec 2022
6 621,84
31,56 %
maj 2022
6 583,85
31,56 %
kwiecień 2022
6 746,43
33,36 %
marzec 2022
5 090,50
15,86 %
luty 2022
4 791,42
13,67 %
styczeń 2022
4 676,76
11,47 %
grudzień 2021
4 916,21
13,67 %
listopad 2021
4 899,00
13,67 %
październik 2021
4 414,59
9,28 %
wrzesień 2021
4 248,65
7,08 %
sierpień 2021
4 285,26
7,08 %
lipiec 2021
4 197,79
5,44 %
czerwiec 2021
4 071,40
5,44 %
maj 2021
3 989,55
3,79 %
kwiecień 2021
4 014,41
3,79 %
marzec 2021
3 848,55
2,69 %
luty 2021
3 684,10
0,50 %
styczeń 2021
3 528,80
0,50 %
grudzień 2020
3 344,37
-2,24 %
listopad 2020
3 279,83
-2,24 %
październik 2020
3 242,90
-2,24 %
wrzesień 2020
3 357,38
0,00 %
sierpień 2020
3 402,70
0,0 %
lipiec 2020
3 350,65
0,0 %
czerwiec 2020
3 129,89
-4,44 %
maj 2020
3 069,15
-4,44 %
kwiecień 2020
3 364,67
0,00 %
marzec 2020
3 790,71
2,69 %
luty 2020
4 016,95
3,79 %
styczeń 2020
4 105,56
5,44 %
grudzień 2019
4 030,25
3,79 %
listopad 2019
4 030,65
3,79 %
październik 2019
4 109,00
5,44 %
wrzesień 2019
4 020,86
3,79 %
sierpień 2019
3 993,73
3,79 %
lipiec 2019
3 917,00
3,79 %
czerwiec 2019
4 157,47
5,44 %
maj 2019
4 139,21
5,44 %
kwiecień 2019
3 990,40
3,79 %
marzec 2019
3 990,40
3,79 %
luty 2019
3 838,32
2,69 %
styczeń 2019
3 860,11
2,69 %
grudzień 2018
4 102,85
5,44 %
listopad 2018
4 254,86
7,08 %
październik 2018
4 113,19
5,44 %
wrzesień 2018
4 020,90
3,79 %
sierpień 2018
4 018,14
3,79 %
lipiec 2018
4 009,86
3,79 %
czerwiec 2018
4 031,00
3,79 %
maj 2018
3 757,37
2,69 %
kwiecień 2018
3 603,77
0,5 %
marzec 2018
3 533,50
0,5 %
styczeń 2018
3 621,45
0,5 %
grudzień 2017
3 632,35
0,5 %
listopad 2017
3 545,00
0,5 %
październik 2017
3 506,82
0,0 %
wrzesień 2017
3 389,67
0,0 %
sierpień 2017
3 359,52
0,0 %
lipiec 2017
3 272,60
-2,24 %
czerwiec 2017
3 374,89
0,0 %
maj 2017
3 511,26
0,0 %
kwiecień 2017
3 495,35
0,0 %
marzec 2017
3 597,85
0,5 %
luty 2017
3 619,00
0,5 %
styczeń 2017
3 654,90
0,5 %
grudzień 2016
3 417,25
0,0 %
listopad 2016
3 489,00
0,0 %
październik 2016
3 366,63
0,0 %
wrzesień 2016
3 245,80
-2,2 %
sierpień 2016
3 293,27
-2,2 %
lipiec 2016
3 386,36
0,0 %
czerwiec 2016
3 299,18
-2,2 %
maj 2016
3 077,45
-4,4 %
kwiecień 2016
3 066,05
-4,4 %
marzec 2016
2 939,00
-6,6 %
luty 2016
2 921,90
-6,6 %
styczeń 2016
3 148,00
-4,4 %
grudzień 2015
3 390,84
0,0 %
listopad 2015
3 387,18
0,0 %
październik 2015
3 397,81
0,0 %

 

Farmada Transport zastrzega sobie prawo do automatycznej korekty cen w przypadku zmiany średniej miesięcznej ceny hurtowej oleju napędowego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, na który ustalana jest cena o 5 proc. lub wielokrotność 5 proc. (tzn. 10 proc., 15 proc. itd.) wyższa lub niższa od ceny bazowej. Uzgodnione w umowie ceny za usługi przewozowe będą automatycznie korygowane (podwyższane lub obniżane) z pierwszym dniem danego miesiąca o wskaźnik paliwowy – zgodnie z tabelą. Poziom wskaźnika paliwowego wynika z udziału kosztów paliwa w kosztach usług oferowanych przez Farmadę Transport i może ulec zmianie wraz ze zmianą struktury kosztów.

 

Farmada Transport zastrzega sobie prawo do zmiany metodologii naliczania korekty paliwowej, szczególnie dla usług transportowych wykonywanych na bazie rozwiązań, które odbiegają od standardowych usług przewozów krajowych.