Znajdź przesyłkę

Szukaj

 

 

Dyrektor Biura Operacyjnego Transportu
Szymon Gardzielewski

Absolwent Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni.

Od stycznia 2010 roku pełni funkcję Dyrektora Biura Wsparcia Transportu w Farmadzie Transport Sp. z o.o.
Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w transporcie, spedycji i logistyce, które zdobywał głównie w spółkach Grupy NEUCA.

W swojej karierze zawodowej zarządzał obszarami operacyjnymi, w których odpowiedzialny był za zarządzanie, organizację, optymalizację i monitorowanie procesów transportowych w przynależnym regionie. Doświadczenie zdobyte przy realizacji prac operacyjnych związanych również z efektywną współpracą z działami handlowymi pozwoliło na dalszy rozwój kompetencji menadżerskich.

W Farmadzie Transport Sp. z o.o. zarządza Biurem Wsparcia Transportu, które odpowiedzialne jest za prowadzenie projektów z zakresu informatyzacji oraz rozwoju procesów transportowych. Biuro jest odpowiedzialne za:

  • Zespół Floty Samochodowej,
  • Sekcję Analiz Transportu − komórkę zajmującą się analizami i raportowaniem wyników transportu do celów zarządczych,
  • Sekcję Wsparcia Systemów Transportu − komórkę odpowiedzialną za skuteczne wdrożenie projektów z zakresu systemu zarządzania transportem z wykorzystaniem technologii mobilnych,
  • Sekcję Wsparcia Operacyjnego − komórkę prowadzącą proces ciągłego usprawniania i podnoszenia efektywności operacyjnej,
  • Dział Infrastruktury Przeładunkowej i Jakości − jego zadaniem jest dostosowanie organizacji do zmian jakościowych wprowadzonych przez rozporządzenia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.