Znajdź przesyłkę

Szukaj

O firmie

Struktura

W strukturze Farmady Transport Sp. z o.o. wydzielono trzy obszary:

Obszar operacyjny odpowiedzialny za bieżące funkcjonowanie transportu, zabezpieczający możliwość wykonania usług (Biuro Operacyjne Transportu Krajowego, Biuro Operacyjne Transportu Lokalnego).

Główne zadania obszaru operacyjnego:

 • bieżąca kontrola wykonywanych usług,
 • przygotowanie i wdrożenie rozwiązań transportowych,
 • monitorowanie wykonania rozwiązań transportowych,
 • zapewnienie ciągłości wykonywanych usług,
 • zapewnienie terminowości dostaw,
 • zapewnienie prawidłowego wykorzystania przewoźników,
 • zapewnienie prawidłowego stosowania standardów operacyjnych,
 • dostosowanie serwisu do zachodzących zmian,
 • zapewnienie prawidłowości procesu raportowania,
 • rozliczenie podległych przewoźników,
 • zapewnienie poprawności struktury dystrybucji,
 • organizacja prawidłowego procesu komunikacji i informowania o zmianach serwisowych.

Obszar wsparcia transportu odpowiedzialny za usprawnianie procesów transportowych oraz nadzorujący rozwiązania wspierające zarządzanie obszarem serwisu transportowego (Biuro Wsparcia Transportu).

Główne zadania obszaru wsparcia transportu:

 • usprawnianie procesów transportowych,
 • koordynowanie rozwiązań wspierających zarządzanie obszarem serwisu transportowego,
 • rozliczenia w transporcie,
 • opracowanie programów wspierających dla przewoźników,
 • aktualizacja baz danych wykorzystywanych do obsługi transportu,
 • nadzór nad zgodnością i archiwizacją dokumentacji,
 • współpraca z nadzorem farmaceutycznym i Naczelną Izbą Aptekarską,
 • przygotowanie procedur i instrukcji,
 • wsparcie administracyjne procesów konsolidacji zachodzących w Grupie NEUCA,
 • nadzór nad przygotowaniem projektów w transporcie,
 • zarządzanie flotą własną pojazdów w Grupie NEUCA,
 • organizacja i nadzór nad procesem rozliczeń kasowych,
 • informatyczne systemy wsparcia dla transportu,
 • analityka i controling w transporcie.

 Obszar projektowo-zarządczy odpowiedzialny za prawidłowe wykorzystanie zasobów i koordynację działań pomiędzy obszarami. Obszar projektowo-zarządczy został zorganizowany w oparciu o management zarządzający kluczowymi obszarami.

Główne zadania obszaru projektowo-zarządczego:

 • koordynacja działań pomiędzy obszarami,
 • planowanie rozwiązań operacyjnych uwzględniających strategię Grupy NEUCA,
 • analiza procesów transportowych jako części łańcucha dostaw,
 • ustalanie procedur i standardów obowiązujących w transporcie,
 • planowanie strategii oraz celów budżetowych,
 • dbanie o prawidłowe działanie transportu,
 • dbanie o prawidłowe działanie procesu rozliczeń kasowych,
 • określanie działań projektowych i operacyjnych w transporcie Grupy NEUCA,
 • zapewnienie prawidłowego wykorzystania zasobów.