Znajdź przesyłkę

Szukaj

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, jeśli kontaktujesz się z Farmada Transport Sp. z o.o. telefonicznie lub wysyłasz zapytanie na skrzynkę e-mail

I ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych jest Farmada Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37 (dalej również jako „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email farmada.dane@neuca.pl.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na  zapytanie, przesłane przez Panią/Pana do Farmada Transport Sp. z o.o. pocztą elektroniczną lub zgłoszone telefonicznie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”), czyli prawnie uzasadniony interes administratora, za który Farmada Transport Sp. z o.o. uznaje w szczególności udzielenie odpowiedzi i prowadzenie korespondencji w związku z Pani/Pana zapytaniem oraz możliwość przesyłania informacji dotyczących oferty oraz usług.

IV. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Farmada Transport Sp. z o.o. podmiotom z nią współpracującym (odbiorcom), w szczególności dostawcom usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi: doręczania korespondencji i przesyłek - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanych celów, jednak nie dłużej niż do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu.

VI. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo żądania dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
  4. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Farmada Transport Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, może Pani/Pan wnieść sprzeciw , pisemnie na adres siedziby Farmada Transport Sp. z o.o. z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych” lub na adres poczty elektronicznej: farmada.dane@neuca.pl.

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu możliwości przyjęcia przez administratora Pani/Pana zapytania oraz udzielenia na nie odpowiedzi.

IX. INFORMACJA O ZAUTMATYZOWANYM PRZETWARZANIU DANYCH (W TYM PROFILOWANIU)

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji – w tym profilowaniu.